Monster trucks /

From one Halloween to the next, ogres, mummies, and other monsters stay busy driving monster trucks as they pave roads, plow snow, and haul muck.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Keller, Joy.
Kolejni autorzy: Saburi, Misa, (Ilustrator)
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Henry Holt and Company, 2017.
Wydanie:First edition.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!