I'm the biggest thing in the ocean /

A giant squid brags about being bigger than everything else in the ocean--almost.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Sherry, Kevin.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Dial Books for Young Readers, [2007]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!