My father's dragon /

A young boy determines to rescue a poor baby dragon who is being used by a group of lazy wild animals to ferry them across the river on Wild Island.

Shranjeno v:
Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Gannett, Ruth Stiles.
Drugi avtorji: Gannett, Ruth Chrisman, 1896-1979, (Illustrator)
Format: Knjiga
Jezik:English
Izdano: New York : Random House, [1987]
Serija:Three tales of my father's dragon ; bk. 1
Teme:
Oznake: Označite