An Amish harvest : four novellas /

"Faith, hope, and love remain forever in season in this collection of four richly absorbing novellas set amidst the wonder of an Amish autumn. -- Under the Harvest Moon, by Beth Wiseman. When Naomi Dienner is suddenly widowed, she never expects to find love again. until she meets Brock Mulligan...

Full beskrivning

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Wiseman, Beth, 1962-, Clipston, Amy., Chapman, Vannetta., Fuller, Kathleen.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Nashville : Thomas Nelson, 2016.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!