An Amish harvest : four novellas /

"Faith, hope, and love remain forever in season in this collection of four richly absorbing novellas set amidst the wonder of an Amish autumn. -- Under the Harvest Moon, by Beth Wiseman. When Naomi Dienner is suddenly widowed, she never expects to find love again. until she meets Brock Mulligan...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Wiseman, Beth, 1962-, Clipston, Amy., Chapman, Vannetta., Fuller, Kathleen.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Nashville : Thomas Nelson, 2016.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!