Men are frogs /

Wedding planner Zuri Davis is happy to be offered a job with Fairy Godmothers, Inc., and trade the excitement of Chicago for the small-town charm of Ever After, Missouri. Falling for one of her grooms destroyed her career-- and proved to her that all men are indeed frogs. When she meets B&B owne...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: DeWylde, Saranna.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, NY : Zebra Books/Kensington Publishing Corp., [2021]
Seria:Fairy Godmothers, Inc.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!