Friends like these : a novel /

Five college friends meet up in the Catskills ten years after graduation, bringing their shared past, betrayals, and secrets with them in the new novel by the New York Times bestselling author of Reconstructing Amelia.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: McCreight, Kimberly.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, NY : Harper, an imprint of HarperCollinsPublishers, [2021]
Wydanie:First edition.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!