Professor Astro Cat's deep sea voyage /

"Where did all the water on our planet come from? How deep is the ocean? What exactly is a fish? Find out all of this and more in the newest Professor Astro Cat adventure! Despite covering over 70% of the Earth's surface, the ocean is still roughly 95% unexplored. Join Professor Astro Cat...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Walliman, Dominic, Dr.
Kolejni autorzy: Newman, Ben, (Ilustrator)
Format: Książka
Język:English
Wydane: London ; New York : Flying Eye Books, 2020.
Wydanie:First edition.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!