Echo Mountain /

When twelve-year-old Ellie and her family lose livelihood and move to a mountain cabin in 1934, she quickly learns to be an outdoors woman and, when needed, a healer.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Wolk, Lauren, 1956-
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Dutton Children's Books, [2020]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!