Pink is for boys /

A celebration of how colors are for everyone depicts characters engaging in their favorite activities.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Pearlman, Robb.
Kolejni autorzy: Kaban, Eda, (Ilustrator)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Philadelphia : Running Press Kids, 2018.
Wydanie:First Edition.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!