Trích dẫn APA

Colosi, R. (2020). Alien ocean animals. Washington, D.C.: National Geographic.

Trích dẫn kiểu Chicago

Colosi, Rosie. Alien Ocean Animals. Washington, D.C.: National Geographic, 2020.

Trích dẫn MLA

Colosi, Rosie. Alien Ocean Animals. Washington, D.C.: National Geographic, 2020.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.