Song for a whale /

Twelve-year-old Iris and her grandmother, both deaf, drive from Texas to Alaska armed with Iris's plan to help Blue-55, a whale unable to communicate with other whales.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Kelly, Lynne.
Kolejni autorzy: Nickolls, Leo, (Ilustrator)
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Delacorte Press, [2019]
Wydanie:First edition.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!