Dinosaurs : a visual encyclopedia.

Presents an illustrated look at dinosaurs, as well as prehistoric life forms that preceded them, life forms that arose after their demise, and the fossils that allow us to know about them.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: DK Publishing, Inc.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, New York : DK Publishing, 2018.
Wydanie:Second edition, This American edition.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!