Emergency contact /

"After a chance encounter, Penny and Sam become each other's emergency contacts and find themselves falling in love digitally, without the humiliating weirdness of having to see each other"--

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Choi, Mary H. K.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Simon & Schuster BYFR, [2018]
Wydanie:First edition.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!