Under the sea /

Camellia travels the oceans during a dream, at first with a fish called Oscar and then in Commander Sophia's submarine, and discovers the animals and natural wonders that inhabit its different levels and the need to preserve them.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Widerøe, Debra L.
Kolejni autorzy: Frongia, Daniela, 1979- (Ilustrator)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Parker, Colorado : Notable Kids Publishing, [2017]
Seria:Adventures of Camellia N.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!