We have always lived in the castle /

Merricat Blackwood lives on the family estate with her sister Constance and her Uncle Julian. Not long ago there were seven Blackwoods until a fatal dose of arsenic found its way into the sugar bowl one terrible night. Acquitted of the murders, Constance has returned home, where Merricat protects he...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Jackson, Shirley, 1916-1965.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, New York : Penguin Books, 2006.
Wydanie:Penguin classics deluxe edition.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!