Chu's first day of school /

On the first day of school, a young panda learns about the special things his animal classmates can do.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Gaiman, Neil.
Övriga upphovsmän: Rex, Adam, (Illustratör)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York, NY : Harper, an imprint of HarperCollinsPublishers, 2014.
Upplaga:First Edition.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg