How big were dinosaurs? /

"Dinosaurs and modern life collide in a very young picture book that clearly illustrates how big dinosaurs really were"--Provided by publisher.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Judge, Lita.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Roaring Brook Press, 2013.
Wydanie:First edition.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!