Seymour Simon's extreme oceans /

"Imagine yourself exploring the most extreme parts of our amazing oceans-riding the tallest waves, diving to the darkest depths, and encountering the largest and most dangerous sea creatures on Earth. Join award-winning author Seymour Simon as he introduces you to the most extreme environments,...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Simon, Seymour.
Format: Książka
Język:English
Wydane: San Francisco : Chronicle Books, [2013]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!