Trích dẫn APA

Walker, G. (2013). Antarctica: An intimate portrait of a mysterious continent. Boston: Houghton Mifflin Harcourt Pub..

Trích dẫn kiểu Chicago

Walker, Gabrielle. Antarctica: An Intimate Portrait of a Mysterious Continent. Boston: Houghton Mifflin Harcourt Pub., 2013.

Trích dẫn MLA

Walker, Gabrielle. Antarctica: An Intimate Portrait of a Mysterious Continent. Boston: Houghton Mifflin Harcourt Pub., 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.