Shark vs. train /

A shark and a train compete in a series of contests on a seesaw, in hot air balloons, bowling, shooting baskets, playing hide-and-seek, and more.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Barton, Chris.
Kolejni autorzy: Lichtenheld, Tom, (Ilustrator)
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Little, Brown Books for Young Readers, 2010.
Wydanie:1st ed.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!