Les cinq pastels = The five crayons /

When John is home sick one day, Nicholas entertains him by making pictures with crayons--which leads to more excitement than anyone expected!

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Demarest, Chris L., (Ilustrator)
Format: Książka
Język:French
English
Wydane: New York : Berlitz Pub., [2006]
Seria:Adventures with Nicholas.
Adventures avec Nicholas.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!