Midnight for Charlie Bone /

Charlie Bone's life with his widowed mother and two grandmothers undergoes a dramatic change when he discovers that he can hear people in photographs talking.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Nimmo, Jenny.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Orchard Books, 2003.
Wydanie:1st Scholastic ed.
Seria:Children of the red king ; bk. 1.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę