Ice blink : the tragic fate of Sir John Franklin's lost polar expedition /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Cookman, Scott, 1952-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York : Wiley, [2000]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg