Three tales of my father's dragon /

A compilation of three tales which relate the fantastic adventures of Elmer Elevator and a baby flying dragon named Boris.

Shranjeno v:
Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Gannett, Ruth Stiles.
Drugi avtorji: Gannett, Ruth Chrisman, 1896-1979, (Illustrator)
Format: Knjiga
Jezik:English
Izdano: New York : Random House, [1998]
Teme:
Oznake: Označite
Brez oznak, prvi označite!