Three tales of my father's dragon /

A compilation of three tales which relate the fantastic adventures of Elmer Elevator and a baby flying dragon named Boris.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Gannett, Ruth Stiles.
Kolejni autorzy: Gannett, Ruth Chrisman, 1896-1979, (Ilustrator)
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Random House, [1998]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!