Three tales of my father's dragon /

A compilation of three tales which relate the fantastic adventures of Elmer Elevator and a baby flying dragon named Boris.

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Gannett, Ruth Stiles.
مؤلفون آخرون: Gannett, Ruth Chrisman, 1896-1979, (المصور)
التنسيق: كتاب
اللغة:English
منشور في: New York : Random House, [1998]
الموضوعات:
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!