My father's dragon /

A young boy determines to rescue a poor baby dragon who is being used by a group of lazy wild animals to ferry them across the river on Wild Island.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Gannett, Ruth Stiles.
Kolejni autorzy: Gannett, Ruth Chrisman, 1896-1979, (Ilustrator)
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Random House, [1987]
Seria:Three tales of my father's dragon ; bk. 1.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę