All-of-a-kind family /

The adventures of five sisters growing up in a Jewish family in New York in the early twentieth century.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Taylor, Sydney, 1904-1978.
Övriga upphovsmän: John, Helen, (Illustratör)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Chicago : Follett Pub. Co., [1965?]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!