All-of-a-kind family /

The adventures of five sisters growing up in a Jewish family in New York in the early twentieth century.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Taylor, Sydney, 1904-1978.
Kolejni autorzy: John, Helen, (Ilustrator)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Chicago : Follett Pub. Co., [1965?]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!